datum: 24 maart 2019
Sportpark "de Kranenhof"
Kranenhofscheweg 10
5364 NP Escharen
T: (0486) 471514
Hoofdsponsor
Midsponsor
Sponsor
Agenda

Meer lezen
10-01-2019
Nieuwjaarstoespraak

Hierbij de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Jan de Kruif tijdens de nieuwjaarsreceptoe van afgelopen zondag:

Beste Leden, ereleden, vrijwilligers en andere aanwezigen,

Allereerst wil ik namens het bestuur van Estria iedereen een heel gelukkig, sportief maar bovenal gezond 2019 toewensen. Wij zijn bijzonder verheugd dat ook dit jaar deze nieuwjaarsreceptie door zo velen wordt bezocht. Naast deze nieuwjaarstoespraak staan, inmiddels traditioneel, nog 2 activiteiten te wachten: 1. de verkiezing van speler en team van het jaar bij jeugd en senioren 2. en voor 6de maal de uitreiking van de Bardoel van Lier award. Komend jaar wordt voor Estria niet alleen een heel bijzonder jaar maar ook een heel spannend jaar. Een jaar waarin de vereniging haar 100 jarig bestaan zal vieren. Maar tevens een jaar waarin de vereniging een keuze zal moeten maken hoe in de toekomst verder te gaan. 2018 was het zonnigste jaar ooit gemeten in de Bilt, maar ook een extreem droog jaar. Toch speelde de natuurgoden het klaar om de laatste competitie wedstrijd van ons eerste elftal letterlijk in het water te laten lopen Een enorme hoosbui en bliksemschichten maakten het na 62 min spelen niet meer verantwoord om de wedstrijd uit te laten spelen. Desondanks hebben wij op sportief gebied een fantastisch jaar achter de rug. Aan de hoog gespannen verwachtingen aan het begin van het seizoen 2017-2018 van een kampioenschap van ons eerste elftal hebben spelers, trainers en technische staf ruimschoots voldaan. Op 13 mei werd na een zinderende wedstrijd de 3-2 overwinning behaald op Toxandria. Niemand zal de ontlading vergeten van de spelers na de raak geschoten penalty van Ivo. De vreugde na afloop was ongekend. Na (1979 of 1987) jaar weer een kampioenschap van ons vlaggenteam en promotie naar de 4de klasse. Een prachtige prestatie. Maar het eerste was niet het enige succes volle team. Ook bij de jeugd was er succes. Kampioen werden de JO17-2 , JO11-1 en JO-9-1 alhoewel de KNVB in deze laatste leeftijdscategorie geen officiële standen bijhoudt. Door onder andere de late start van de competitie was het afgelopen jaar niet mogelijk om het jaarlijkse familie toernooi te organiseren en al evenmin was er een geschikte datum voor de sportman/vrouw verkiezing bij de jeugd. Ook de vrijwilligersavond vond noodgedwongen op een later tijdstip plaats , pas in september. Tijdens deze avond zijn diverse vrijwilligers in het zon licht gezet voor hun inspanningen. Helaas zijn 2 vrijwilligers aan de aandacht ontschoten. Nog wel 2 uit één familie. Bij deze wil ik Ricky Seinstra en Anja Seinstra als nog bedanken voor hun meer dan 12,5 jarig actief zijn als vrijwilliger bij Estria. Natuurlijk werd ook de Estriaan van het jaar gekozen. Theo van Haren. Wat gebeurde er verder afgelopen jaar. Na vele jaren nam Henk Wijdeven tijdens de laatste ALV afscheid van het bestuur als secretaris. Henk is met korte onderbrekingen vele jaren actief geweest binnen de vereniging. Vanaf 1977 zowel verenigingsals jeugdsecretaris om vervolgens in 1985 Jo Cuppen op te volgen als voorzitter voor een periode van 4 jaar.  NDS S.V.ESTRIA 1 919 SINDS S.V.ESTRIA 1 919 SINDS S.V.ESTRIA 1919 S.V. ESTR IA 1 2 3 4 2 de derde helft Daarna is Henk van 1996 tot 2008 nogmaals als voorzitter actief geweest. En van 2012 tot recentelijk als bestuurslid en later als secretaris. Wij zijn Henk veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor Estria. Helaas zijn ook 2 oud leden van Estria overleden. Leden die veel voor de vereniging hebben betekent. In mei is oud erelid Sjef van de Burg overleden. Sjef zal bij velen van ons niet direct bekend zijn maar Sjef is jaren lang secretaris van de vereniging geweest. In augustus is Tiny Bardoel overleden Tiny was in 1977 één van de initiatiefnemers van het jaarlijks terugkerende familie toernooi. Na afloop van het toernooi was er altijd een geweldig buffet wat hij verzorgde totdat hij door zijn ziekte niet meer in staat was dit te realiseren. Tiny was ook één van de mede oprichters van het veteranen team in 1981. Daarnaast is Tiny gedurende 12 jaar jeugdleider geweest en ook op bestuurlijk gebied heeft Tiny gedurende enkele jaren zijn steentje bijgedragen. Zoals aan het begin gezegd wordt komend jaar een bijzonder jaar. 19 April 2019 is het 100 jaar geleden dat het huidige Estria, toen nog Olympia genaamd werd opgericht. Later werd de naam veranderd in Wilhelmina, de naam van de toenmalige koningin. In de oorlogsjaren was deze naam verboden en ging de vereniging verder onder de naam Escharen. In 1959 telde de vereniging 100 leden. Besloten werd de naam te wijzigen in Estria, naar het idee van Harry Opsteegh. Tot 1971 werd er gespeeld op het veld bij de Brouwketel. Vanaf 1971 konden SCV 58 en Estria over een gemeenschappelijk sportpark beschikken. In juli 1980 werd de bouwvergunning verleend voor aanleg van het huidige sportpark. In de jaren daarna is het sportpark verder ontwikkeld tot het park zoals wij nu kennen Een 100 jarig bestaan is geen unicum maar wel een zeer bijzondere mijlpaal. Een mijlpaal om niet zomaar voorbij te laten gaan. Een gebeurtenis om te vieren. Samen met onze leden, oud leden, vrijwilligers en anderen die Estria een warm hart toe dragen wil het bestuur er een onvergetelijk jubileum van maken. Inmiddels heeft de jubileum commissie in onze ogen een prachtig programma samengesteld. Het jubileum weekend zal donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag van start gaan met het traditionele familie toernooi. De verdere activiteiten op vrijdag, zaterdag en zondag blijven nog even geheim. Maar ik zou zeggen, noteer deze data vast in de agenda en neem de maandag ook maar vrij. Maar hoe ziet de toekomst van de vereniging er daarna uit. Allereerst kan ik melden bijzonder verheugd te zijn dat wij recentelijk met onze hoofdsponsor Bardoel van Lier overeengekomen zijn het contract wat medio 2019 afloopt met een jaar te verlengen. Daarnaast het goede nieuws dat het bestuur, Ivo Rossen en Rein Bonimbie de intentie naar elkaar hebben uitgesproken de contracten met nog een seizoen te verlengen. De wereld om ons heen veranderd in een rap tempo. Iedereen krijgt het steeds drukker. Het Mulier Instituut, een organisatie welk onderzoek doet naar sport, laat zien dat de meeste traditionele bonden het moeilijk hebben. Mensen geven aan dat traditionele sporten teveel tijd in beslag nemen. Meer en meer willen we zelf bepalen wanneer we gaan sporten. Volwassenen zeggen dat de verplichtingen van gezin en werk zich slecht verhouden tot de tijd die de sportclub van ze eist. Dit maakt dat het aantal leden geleidelijk aan afneemt en het moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. In 2018 telde de KNVB 14000 leden minder dan het jaar ervoor. Ook aan Estria zijn deze veranderingen de afgelopen jaren niet ongemerkt voorbij gegaan. Sedert 2012 ben ik voorzitter bij Estria. Het is een eer om voorzitter te zijn van een verenging waar door inzet van vele vrijwilligers wekelijks aan inwoners van de gemeente Grave, onze leden de mogelijkheid wordt geboden om te sporten, te voetballen. Als bestuur willen we dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft. Dat onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen blijven sporten. De eerder genoemde maatschappelijke veranderingen kunnen een bedreiging vormen voor het voortbestaan van sportverenigingen. Anticiperen op deze veranderingen is noodzakelijk om als verenigingen te kunnen blijven voortbestaan. In 2012 hadden een aantal vrijwilligers van de voetbal verenigen in eerste instantie de handen ineen geslagen met als doel te inventariseren hoe de kwaliteit van het jeugdvoetbal in Grave te kunnen vergroten. Al snel werd duidelijk dat samenwerking de basis vormde om dit te bereiken. Dit initiatief heeft geleid tot het besluit van de drie hoofdbesturen eind 2015 om de jeugd samen te gaan voegen en op termijn een Samenwerkende Jeugdopleiding (SJO) te vormen. Inmiddels is dit zover. Vanaf start van het huidig seizoen is de gehele jeugd nu samen gebracht in de EGS. Daarnaast zijn er 2 vrouwen EGS teams en is ook een ESG herenteam van start gegaan. Totaal zijn nu 29 teams een EGS team. Gedurende dit proces waren de besturen ook tot de conclusie gekomen dat samengaan van de jeugd ook consequenties zou hebben voor de senioren. In april 2017 werd door de drie voorzitters een intentieverklaring getekend om te komen tot een fusieplan. Na goedkeuring door de ALV’s is dit plan inmiddels verder uitgewerkt. Komend jaar zal meer dan ooit bepalend zijn voor de toekomst van het voetbal in de gemeente Grave. Slagen wij erin om de succesvolle samenwerking bij de jeugd van GVV, SCV en Estria door te trekken naar de senioren. Velen van ons, bestuursleden, vrijwilligers en spelers zijn er van overtuigd dat dit gaat lukken. Natuurlijk zal er dan veel veranderen. Vele oudere vrijwilligers hebben Estria gemaakt tot de vereniging die het nu is. Het doet pijn om dit achter te laten. Verstand en emotie komen met elkaar in conflict. Het oude vertrouwde zal dan plaats maken voor iets nieuws. Verandering geeft onzekerheid en spanning maar is ook uitdagend en biedt nieuwe mogelijkheden. Komende maanden zal in de gemeenteraad een besluit genomen worden over de financiering van een nieuw sportpark. Er zal een informatieve ledenvergadering komen waarin het fusieplan zal worden voorgelegd. Het plan is om voor de zomer middels een ALV een besluit te nemen. Gaan de wij met SCV en GVV als één vereniging verder. Als bestuur voelen wij ons verantwoordelijk om te zorgen dat voor de huidige en toekomstige jeugd de mogelijkheid blijft bestaan om in de gemeente Grave te kunnen blijven voetballen. Het bestuur hoopt dat deze verantwoordelijkheid door velen ook zo gevoeld wordt. Samen kunnen wij zoveel meer bereiken. Met deze boodschap wil ik afronden. Ik wil alle commissie leden en vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet. De vrienden van Estria bedanken voor hun steun. De sponsoren bedanken voor hun sponsor bijdrage en mijn mede bestuursleden bedanken die mij afgelopen jaar hebben ondersteund. Tot slot wil ik speciaal de vrijwilligers bedanken die ons deze middag weer voortreffelijk hebben voorzien van een hapje en drankje. Namens het bestuur van Estria wens ik jullie nog een fijne middag toe en hoop jullie nog vaak te mogen ontmoeten op het sportpark.Terug
X