datum: 16 september 2019
Sportpark "de Kranenhof"
Kranenhofscheweg 10
5364 NP Escharen
T: (0486) 471514
Hoofdsponsor
Midsponsor
Sponsor
Agenda
26-09-2019
Algemene Ledenvergadering

Meer lezen
11-09-2019
Algemene ledenvergadering

(bestuur)

Op donderdag 26 september zal in het clubhuis de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Zoals gebruikelijk zal deze ná de trainingen om 21.30 uur aanvangen. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Notulen ALV 4 oktober 2018

3. Jaarverslag secretariaat, senioren en jeugd

4. Financieel verslag 2018-2019

5. Kascontrole / verkiezing kascontrolecommissie

6. Bestuurssamenstelling Volgens rooster zijn aftredend en herkiesbaar Piet Michiels en Edwin van Kraaij. Eventuele (tegen)kandidaten dienen zich uiterlijk 1 uur voor aanvang van de algemene leden- vergadering te melden bij het bestuur.

7. Begroting

8. Mededelingen

9. Rondvraag

10. SluitingTerug
X